Så mycket mer an skyltar

Storbildstryck i rätt färg är vår passion !

Vi har under de senaste åren byggt upp en produktion för framställande av giganstisk stora bilder. Vi förfogar för närvarande tre stycken printers och vi kan också laminera utskrifterna vid behov. Dock är laminering ganska sällsynt idag, de material som främst lamineras är självhäftande folie som bl.a skall sitta på fordon, skyltar mm. Materialen vi arbetar med är främst, tyg, backlight, banderoll, papper och folie. Vi producerar allt från minsta affischen till den största vepan till byggnadsfasaden. Vanligt förekommande storlekar är afficher och posters i 50x70, 70x100, 100x150.

Redan från första början uppstod frågor kring färgprofileringen då vi inte var riktigt nöjda med de profiler vi fick från olika leverantörer. Detta skapade också ett intresse att få denna kunskap och skaffa en kunskap som vi då var relativt ensamma om. Resultatet blev det att vi valde att investera i utbildningar och utrustning för att själv ha kompetensen i företaget. I dag tillverkar vi hela profilen i huset, vilket ger oss 100% överblick av vad vår utrustningen är kapabel till att åstadkomma. Detta blir automatiskt ett added value för våra kunder där de kan veta vad de får, utan att vara oroliga för vilken färg det blir.

Hela vår storformatsproduktion går i miljöns tecken, då vi ej använder lösnigsmedelsbaserade färger. Vi har valt att välja bort dessa då de innehåller många farliga ämnen.

Vi levererar:

  • Printade banderoller för utomhusbruk
  • Textilvepor, Tygvepor
  • Golvreklam
  • Backligt, Backlit
  • Storbilder på fasader
  • Affischer
  • Dekaler
  • Förstorningar av foton
  • Mäss-system från ide till färdigt koncept.