Så mycket mer an skyltar

Kvalitets- och miljömål

Kvalitetsmål

Vi arbetar med ständig förbättring och vi skall alltid ligga i frontlinjen när det gäller att finna nya material och metoder som kan förbättra våra produkter och vårt arbete.

De tryckmedier vi arbetar med utsätts för ordentliga tester innan de tas in i produktion, detta gäller dels materialets egenskaper samt även färgutprovning på materielts egenskap att bära färg. De material vi arbetar med, är de vi vet fungerar och ger nöjda kunder.

Inom företaget har vi ett absolut kalibrerat färgflöde, dvs alla våra maskiner, bildskärmar och scannrar är kalibrerade för att undvika avvikelser. Vi tillverkar själva materialprofiler från start på alla våra printmaterial och vi gör även ICC profilering på dessa, allt för att våra kunder vid behov kan få ta del av dessa vid deras korrekturarbete.

En huvudprincip är att alltid leverera 100% kvalité och inget skräp som ger besvikna kunder!

Miljömål.

Vi skall alltid leverera produkter och tjänster som uppfyller våra kunders krav och förväntningar.

Genom kreativitet och flexibilitet samt ett ständigt förbättringsarbete skall vi skapa en effektiv organisation som tillverkar och säljer konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Vi skall följa och leva upp till gällande miljölagstiftning och andra myndighetskrav.
Vår miljöanpassning skall vara en fortgående process i varje del av verksamheten och leda till kontinuerliga förbättringar i det specifika området.

I företagets strävan att nå en hållbar utveckling skall förbrukningen av energi och råvaror minskas, samtidigt som allt avfall sorteras.

Vi skall involvera våra leverantörer och andra samarbetspartners i vårt kvalitets- och miljöledningsarbete och genom aktivt samarbete skall vi uppnå ständiga förbättringar.